Јавне набавке
Студија анализе постојећег стања водоводне мреже на територији Града Пожаревца ЈНМВ 44-2019

Наручилац Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“, Пожаревац, ул. Југ Богданова 22-24, спроводи  поступак јавне набавке мале вредности Студија анализе постојећег стања водоводне мреже на територији Града Пожаревца, ради закључења уговора о јавној набавци. Додатне инфорамције о предметној јавној набавци могу се добити путем е-mаil-a: office@vodovod012.rs. Контакт особа: Биљана Јовановић или Милош Кукољ, тел/факс: 012/555-801

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Питања и одговори

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту законитости

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Остале јавне набавке
21.02.2020.
Наручилац Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“, Пожаревац, ул. Југ Богданова 22-24, спроводи поступак јавне набавке мале вредности – „Набавка рачунарске опреме”, ради закључења уговора о јавној набавци. Евентуалне додатне информације о предметној јавној набавци могу се добити путем е-маil-a: office@vodovod012.rs Контакт особа: Милош Кукољ или Биљана Јовановић, тел/факс: 012/555-801
12.02.2020.
Наручилац Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ - Пожаревац, ул. Југ Богданова 22-24, спроводи отворени поступак јавне набавке – „Набавка водомера са уградњом “, ради закључења уговора о јавној набавци. Евентуалне додатне информације о предметној јавној набавци могу се добити путем е-mаil-a: office@vodovod012.rs контакт особа:Милош Кукољ или Биљана Јовановић, тел/факс: 012/555-801 лок.19.
12.02.2020.
Наручилац Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ - Пожаревац, ул. Југ Богданова 22-24, спроводи отворени поступак јавне набавке – „Набавка водомера са припремом за даљинско очитавање“, ради закључења уговора о јавној набавци. Евентуалне додатне информације о предметној јавној набавци могу се добити путем е-mаil-a: office@vodovod012.rs контакт особа:Милош Кукољ или Биљана Јовановић, тел/факс: 012/555-801 лок.19.
07.02.2020.
Наручилац Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“, Пожаревац, ул. Југ Богданова 22-24, спроводи поступак јавне набавке мале вредности– „Хоризонтални, једностепени, центрифугални пумпни агрегат снаге 55kw ”, ради закључења уговора о јавној набавци. Евентуалне додатне инфорамције о предметној јавној набавци могу се добити путем е-маil-a: office@vodovod012.rs Контакт особа: Милош Кукољ или Биљана Јовановић, тел/факс: 012/555-801