Јавне набавке
Одржавање возила 1, обликована по партијама ЈНМВ 12-2020

Наручилац Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“, Пожаревац, ул. Југ Богданова 22-24, спроводи поступак јавне набавке мале вредности: Одржавање возила 1, обликована по партијама:

Партијa бр.1:,,Сервисирање, текуће одржавање и поправка теретних и путничких моторних возила из програма VOLKSWAGEN”

Партијa бр.2:,,Сервисирање,текуће одржавање,поправка и набавка делова из програма Дачија“

Партијa бр.3:,,Сервисирање,текуће одржавање,поправка и набавка делова из програма Шкода“

Партијa бр.4:,,Сервисирање,текуће одржавање,поправка и набавка делова из програма Застава“

Партијa бр.5:,,Сервисирање,текуће одржавање,поправка и набавка делова из програма Ивеко“

Партијa бр.6:,,Сервисирање,текуће одржавање и поправка теретних моторних возила из програма Фап”

Партијa бр.7:,,Сервисирање,текуће одржавање,поправка и набавка делова из програма Логи мопеда“,

a поступак се спроводи за:

-Партију бр.1:,,Сервисирање, текуће одржавање и поправка теретних и путничких моторних возила из програма VOLKSWAGEN”

-Партију бр.5:,,Сервисирање,текуће одржавање,поправка и набавка делова из програма Ивеко“

ради закључења уговора о јавној набавци.

 

Додатне информације о предметној јавној набавци могу се добити путем е-mаil-a: office@vodovod012.rs  Контакт особа у вези информација око припремања понуде: Милош Кукољ или Биљана Јовановић, тел/факс: 012/555-801.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Одлука о обустави поступка П-1

Обавештење о обустави поступка П-1

Одлука о додели уговора П-5

Обавештење о закљученом уговору П-5

Остале јавне набавке
27.05.2020.
Наручилац Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“, Пожаревац, ул. Југ Богданова 22-24, спроводи поступак јавне набавке мале вредности: Одржавање возила 1, обликована по партијама: Партијa бр.1:,,Сервисирање, текуће одржавање и поправка теретних и путничких моторних возила из програма VOLKSWAGEN” Партијa бр.2:,,Сервисирање,текуће одржавање,поправка и набавка делова из програма Дачија“ Партијa бр.3:,,Сервисирање,текуће одржавање,поправка и набавка делова из програма Шкода“ Партијa бр.4:,,Сервисирање,текуће одржавање,поправка и набавка делова из програма Застава“ Партијa бр.5:,,Сервисирање,текуће одржавање,поправка и набавка делова из програма Ивеко“ Партијa бр.6:,,Сервисирање,текуће одржавање и поправка теретних моторних возила из програма Фап” Партијa бр.7:,,Сервисирање,текуће одржавање,поправка и набавка делова из програма Логи мопеда“, a поступак се спроводи за: -Партију бр.1:,,Сервисирање, текуће одржавање и поправка теретних и путничких моторних возила из програма VOLKSWAGEN” -Партију бр.2:,,Сервисирање,текуће одржавање,поправка и набавка делова из програма Дачија“ и -Партију бр.3:,,Сервисирање,текуће одржавање,поправка и набавка делова из програма Шкода“ Додатне информације о предметној јавној набавци могу се добити путем е-mаil-a: office@vodovod012.rs Контакт особа у вези информација око припремања понуде: Милош Кукољ или Биљана Јовановић, тел/факс: 012/555-801.
27.05.2020.
Наручилац Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“, Пожаревац, ул. Југ Богданова 22-24, спроводи поступак јавне набавке мале вредности: Одржавање возила 2, обликована попартијама, за Партију бр.1: Сервисирање, текуће одржавање и поправка теретних моторних возила из програма МЕРЦЕДЕС и за Партију бр.4: Сервисирање, текуће одржавање и поправка моторних возила из програма ФОРД ради закључења уговора о јавној набавци. Додатне инфорамције о предметној јавној набавци могу се добити путем е-mаil-a: office@vodovod012.rs Контакт особа у вези информација око припремања понуде: Милош Кукољ или Биљана Јовановић, тел/факс: 012/555-801.
27.05.2020.
Наручилац Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“, Пожаревац, ул. Југ Богданова 22-24, спроводи поступак јавне набавке мале вредности – "Браварски материјал”, ради закључења уговора о јавној набавци. Евентуалне додатне инфорамције о предметној јавној набавци могу се добити путем е-маil-a: office@vodovod012.rs Контакт особе: у вези информација око припремања понуде – Милош Кукољ или Биљана Јовановић.
22.05.2020.
Наручилац Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“, Пожаревац, ул. Југ Богданова 22-24, спроводи поступак јавне набавке мале вредности: Одржавање возила 1, обликована по партијама: Партијa бр.1:,,Сервисирање, текуће одржавање и поправка теретних и путничких моторних возила из програма VOLKSWAGEN” Партијa бр.2:,,Сервисирање,текуће одржавање,поправка и набавка делова из програма Дачија“ Партијa бр.3:,,Сервисирање,текуће одржавање,поправка и набавка делова из програма Шкода“ Партијa бр.4:,,Сервисирање,текуће одржавање,поправка и набавка делова из програма Застава“ Партијa бр.5:,,Сервисирање,текуће одржавање,поправка и набавка делова из програма Ивеко“ Партијa бр.6:,,Сервисирање,текуће одржавање и поправка теретних моторних возила из програма Фап” Партијa бр.7:,,Сервисирање,текуће одржавање,поправка и набавка делова из програма Логи мопеда“, a поступак се спроводи за: -Партију бр.1:,,Сервисирање, текуће одржавање и поправка теретних и путничких моторних возила из програма VOLKSWAGEN” -Партију бр.5:,,Сервисирање,текуће одржавање,поправка и набавка делова из програма Ивеко“ ради закључења уговора о јавној набавци. Додатне информације о предметној јавној набавци могу се добити путем е-mаil-a: office@vodovod012.rs Контакт особа у вези информација око припремања понуде: Милош Кукољ или Биљана Јовановић, тел/факс: 012/555-801.