О нама
Менаџмент

в.д.  директора
Димитријевић Александар, дипл.инж. технологије

 

 

Извршни директор за опште и корпоративне послове
Др. Трифуновић Милорад, дипл.ецц   milorad.trifunovic@vodovod012.rs

 

Руководилац финансијског сектора
Јочић Небојша, дипл. ецц
nebojsa.jocic@vodovod012.rs

 

Руководилац техничког сектора
Кокић Драган, дипл. инж. грађ
dragan.kokic@vodovod012.rs

 

 

 


 

 

НАДЗОРНИ  ОДБОР

1. Несторовић Зоран  дипл.ецц.. - председник (радна биографија)
2. Кокић Драган, дипл.инж.грађ. - члан (радна биографија)
3. Миљковић Драган дипл.ецц.  - члан (радна биографија)

 

 

 

 

 

 

 

×