О нама
Одлуке о водоводу и канализацији

Изводи из Службеног гласника РС.
Кликом на сваки линк отвара се ПДФ документ са комплетним текстом Одлука. 

 

 

 

 Oдлука о водоводу и канализацији (2000. год.)

 

 

Одлука о измени Одлуке о водоводу и канализацији (2002. год.)

 

 

Одлука о допуни Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „ Водовод и канализација“ (2003, год.)

 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о водоводу и канализацији (2008. год.)

 

 

Одлука  о изменама и допунама Одлуке о водоводу и канализацији (2005. год.)

 

 

Одлука   о изменама и допунама Одлуке о водоводу и канализацији (2011. год.)

 

 

Одлука о промени одлуке о оснивању јавног комуналног предузећа „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ (2013. год.)

 

 

Решење о давању сагласности на Ребаланс 2 Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација", Пожаревац (за 2015. годину)

 

 

Правилник о начину обављања послова јавне набавке у ЈКП ''Водовод и канализација'' Пожаревац

 

 

Наредба директора

 

 

Наредна стручно оперативног тима

 

 

Одлука о проглашењу ванредне ситуације

 

  

 

 

 

 

 

 

×