О нама
Заштита података о личности

 

 

 

Заштита података о личности

Одлука о одређивању лица за заштиту података о личности

 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О       ЛИЧНОСТИ :

 

ЈОВАНОВИЋ БИЉАНА    ТЕЛ. 066 27 30 21

 

×