Водоводна мрежа
Прикључење на мрежу

Кликом на иконице испод можете преузети следећу документацију: 


- Захтев физичког лица за легализацију прикључка на секундарну мрежу јавног водовода и фекалне канализације у Пожаревцу

 

- Захтев за издавање одобрења за прикључак стамбено-пословне зграде на секундарну мрежу јавног водовода и фекалне канализације у Пожаревцу - Костолцу

 

- На основу одлуке Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац , а на основу закона о легализацији прикључака, омогућава се легализација нелегалних прикључака на мрежу фекалне канализације са могућношћу плаћања на 10 једнаких месечних рата.

 

ОДЛУКA о условима и начину плаћања прикључака на водоводну и канализациону мрежу
и дуга по по основу утрошка воде до 01.09.2014. год.

 

1. ПРИКЉУЧЦИ НА ВОДОВОДНУ И КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ:

 

- Правна лица на 6 једнаких месечних рата уз учешће од 20%

- Остали грађани на 12 једнаких месечних рата уз учешће од 20%

 

2. ДУГОВАЊА ПО УТРОШКУ ВОДЕ:
редовног и по тужби

 

- Правна лица до 24 једнаке месечне рате уз депоновање меница

- Остали грађани на 24 једнаке месечне рате уз обавезно учешће од 20% од висине дуга и минималном ратом од 3.000,00 по закљученом споразуму о репрограму

 

 

 

×