Водоводна мрежа
Квалитет воде

Проверу квалитета воде коју ЈКП „Водовод и канализација“ испоручује својим корисницима редовно контролишу Завод за јавно здравље Пожаревац, као и интерна лабораторија ЈКП„Водовод и канализација“.


Завод за јавно здравље Пожаревац воду контролише 6 пута месечно на 11 тачака у Пожаревцу, и 3 пута месечно на 6 тачака у Костолцу, а све у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће (Службени лист СРЈ . Бр. 42/98 и 44/99) .


Лабораторија ЈКП „Водовод и канализација“  врши узорковање и анализу воде на извориштима Кључ у Пожаревцу и Ловац у Костолцу, као и на контролним тачкама у градској мрежи 211 пута месечно.

 

АНАЛИЗА ВОДЕ

Пожаревац

Костолац

Анализе воде Пожаревац 2015. година

Анализе воде Костолац 2015. година

Стручно мишљење о хигијенској исправности воде у градском водоводу Пожаревац 13.10.2015. године

 05.10.2015.

 12.10.2015.

 13.10.2015.

 16.10.2015.

27.10.2015.

 21.10.2015.

 02.11.2015.

 27.10.2015.

 13.11.2015.

 02.11.2015.

 16.11.2015.

 06.11.2015.

 23.11.2015.

 10.11.2015.

04.12.2015.

 18.11.2015.

 11.12.2015.

 27.11.2015.

 28.12.2015.

 

Анализе воде Костолац 2016. година

30.11.2015.

19.01.2016.

 04.12.2015.

01.02.2016.

 08.12.2015.

 23.02.2016.

 14.12.2015.

08.03.2016.

 18.12.2015.

15.03.2016.

 23.12.2015.

 30.03.2016.

 29.12.2015.

 05.04.2016.

Анализе воде Пожаревац 2016. година

 

 12.01.2016.

 06.05.2016.

 14.01.2016.

 20.05.2016.

Стручно мишљење о хигијенској исправности воде у градском водоводу Пожаревац 19.01.2016. године

 25.05.2016.

 18.01.2016.

16.06.2016.

 22.01.2016.

 23.06.2016.

 

19.07.2016.

Дрмно

 

19.07.2016. Кленовник

 28.01.2016.

 25.07.2016.

 02.02.2016.

03.08.2016.

 08.02.2016.

19.08.2016.

 12.02.2016.

 Дрмно 19.08.2016.

 17.02.2016.

29.08.2016.

 23.02.2016.

05.09.2016.

29.02.2016.

13.09.2016.

 04.03.2016.

26.09.2016.

 08.03.2016.

 04.10.2016.

 14.03.2016.

 19.10.2016.

18.03.2016.

Дрмно  19.10.2016.

 22.03.2016.

25.10.2016.

 29.03.2016.

 Дрмно 01.11.2016.

01.04.2016.

01.11.2016.

06.04.2016.

 08.11.2016.

11.04.2016.

22.11.2016.

 11.04.2016.

28.11.2016.

18.04.2016.

05.12.2016.

 04.05.2016.

Дрмно  05.12.2016.

 10.05.2016.

 13.12.2016.

 16.05.2016.

 26.12.2016.

 

Анализе воде Костолац 2017. година

19.05.2016.

 05.01.2017.

 25.05.2016.

 16.01.2017.

 30.05.2016.

 

01.06.2016.

31.01.2017.

06.06.2016.

 03.02.2017.

 17.06.2016.

24.02.2017.

 23.06.2016.

01.03.2017.

 27.06.2016.

 28.02.2017. Стари Костолац

01.07.2016.

 28.02.2017. Дрмно

 04.07.2016.

 

 28.02.2017. Стари Костолац

05.07.2016.

 10.03.2017.

12.07.2016.

10.03.2017.

 15.07.2016.

 27.03.2017.

 

 03.04.2017.

 

03.04.2017.

19.07.2016.

13.04.2017.

26.07.2016.

24.04.2017.

 02.08.2016.

 Ст.Костолац 24.04.2017.

 08.08.2016.

 03.05.2017.

 12.08.2016.

Дрмно 03.05.2017.

19.08.2016.

17.05.2017.

 23.08.2016.

Дрмно 17.05.2017.

 30.08.2016.

 26.05.2017.

02.09.2016.

 07.06.2017.

 07.09.2016.

 Дрмно 07.06.2017.

12.09.2016.

Дрмно 25.06.2017.

19.09.2016.

Стари Костолац

16.06.2017.

26.09.2016.

 Стари Костолац

16.06.2017.

 30.09.2016.

Извориште Млава24.06.2017.

 04.10.2016.

 Стари Костолац

16.06.2017.

 10.10.2016.

Извориште Млава

20.06.2017.

 17.10.2016.

Стари Костолац

20.06.2017.

 21.10.2016.

20.06.2017.

 25.10.2016.

28.06.2017.

31.10.2016.

11.07.2017.

 04.11.2016.

13.07.2017.

08.11.2016.

Насеље Канал

13.07.2017.

14.11.2016.

Извориште Млава

17.07.2017.

18.11.2016.

Дирекција ТЕ-КО

17.07.2017.

 22.11.2016.

21.07.2017.

12.12.2016.

01.08.2017.

 02.12.2016.

Извориште Млава

01.08.2017.

06.12.2016.

09.08.2017. године

 12.12.2016.

Извориште Млава

09.08.2017.

 16.12.2016.

Извориште Млава

18.08.2017.

 20.12.2016.

Костолац- Црпна станица

18.08.2017.

28.12.2016.

 Насеље Канал

18.08.2017.

Анализе воде Пожаревац 2017. година

 

04.01.2017.

04.09.2017

13.01.2017.

12.09.2017.

17.01.2017.

22.09.2017.

 24.01.2017.

02.10.2017.

 31.01.2017.

Насеље Канал

20.10.2017.

03.02.2017.

Извориште Млава

20.10.2017.

 07.02.2017.

24.10.2017.

13.02.2017.

Извориште Млава

06.11.2017.

 17.02.2017.

06.11.2017.

22.02.2017.

 Дрмно

06.11.2017.

28.02.2017.

 Црпна станица

17.11.2017.

 01.03.2017.

 Насеље Канал

17.11.2017.

 03.03.2017.

Извориште Млава

17.11.2017.

 07.03.2017.

Стари Костолац

27.11.2017.

 13.03.2017.

Извориште Млава

01.12.2017.

 20.03.2017.

Дрмно

01.12.2017.

24.03.2017.

12.12.2017.

 28.03.2017.

Стари Костолац

12.12.2017.

03.04.2017.

 Дир. ТЕ-КО

28.12.2017.

 03.04.2017.

 Насеље Канал

28.12.2017.

 

Анализе воде Костолац 2018. година

 07.04.2017.

Извориште Млава

04.01.2018.

 13.04.2017.

 Насеље Канал

15.01.2018.

 03.04.2017.

Извориште Млава

15.01.2018.

18.04.2017.

29.01.2018.

 28.04.2017.

Извориште Млава

02.02.2018.

09.05.2017.

Кленовник

13.02.2018.

 17.05.2017.

Насеље Канал

13.02.2018.

 22.05.2017.

Извориште Млава

13.02.2018.

26.05.2017.

 Извориште Млава

06.03.2018.

 30.05.2017.

27.02.2018. 

 07.06.2017.

12.03.2018. Kленовник

 12.06.2017.

19.03.2018.   Дрмно

 16.06.2017.

 Извориште Млава 03.04.2018.

 21.06.2017.

Кленовник

17.04.2018.

28.06.2017.

03.05.2018.

 03.07.2017.

 Извориште Млава 03.05.2018.

11.07.2017.

Петка 15.05.2018.

28.07.2017.

 Извориште Млава 14.05.2018.

 04.08.2017.

Стари Костолац 28.05.2018.

 08.08.2017.

07.06.2018.   Дрмно

 11.08.2017.

Насеље Канал

20.06.2018.

15.08.2017.

Извориште Млава 02.07.2018.

 21.08.2017.

02.07.2018.

 21.08.2017.

Дрмно 09.07.2018.

 01.09.2017.

Извориште Млава 09.07.2018.

 05.09.2017.

Извориште Млава 23.07.2018.

 11.09.2017.

Кленовник 23.07.2018.

 18.09.2017.

01.08.2018.

21.09.2017.

Кленовник 15.08.2018.

25.09.2017.

Извориште Млава 15.08.2018.

02.10.2017.

22.08.2018.

 09.10.2017.

Извориште Млава 10.09.2018.

 09.10.2017.

26.09.2018.

13.10.2017.

Извориште Млава 26.09.2018.

 20.10.2017.

Дрмно 05.10.2018.

24.10.2017.

05.10.2018.

 31.10.2017.

15.10.2018.

06.11.2017.

06.11.2018.

 14.11.2017.

Извориште Млава 19.11.2018.

17.11.2017.

26.11.2018.

21.11.2017.

Дрмно 04.12.2018.

21.11.2017.

Извориште Млава 10.12.2018.

 24.11.2017.

26.12.2018.

 24.11.2017.

 

 

   

Анализе воде Костолац 2019. година

24.11.2017.

Извориште Млава 03.01.2019.

 27.11.2017.

Кленовник 14.01.2019.

 05.12.2017.

23.01.2019.

 12.12.2017.

Извориште Млава 04.02.2019.

19.12.2017.

Кленовник 13.02.2019.

 26.12.2017.

Извориште Млава 13.02.2019.

Анализе воде Пожаревац 2018. година

01.03.2019.

08.01.2018.

05.04.2019.

12.01.2018.

22.04.2019.

16.01.2018.

06.05.2019.

 24.01.2018.

17.06.2019.

 29.01.2018.

30.07.2019.

01.02.2018.

15.08.2019.

06.02.2018.

20.09.2019.

09.02.2018.

30.09.2019.

13.02.2018.

30.09.2019.

 19.02.2018.

Дрмно 28.10.2019.

 26.02.2018.

Извориште Млава

19.11.2019.

 01.03.2018.

Стари Костолац

27.11.2019.

05.03.2018.

06.12.2019.

 12.03.2018.

 

Анализе воде Костолац 2020. година

19.03.2018.

Извориште Млава

Дрмно

27.01.2020.

 23.03.2018.

27.01.2020.

03.04.2018.

27.01.2020.

 10.04.2018.

04.02.2020.

 13.04.2018.

04.02.2020.

 18.04.2018.

   

 23.04.2018.

   

27.04.2018.

   

03.05.2018.

   

08.05.2018.

   

14.05.2018.

   

18.05.2018.

   

28.05.2018.

   

01.06.2018.

   

12.06.2018.

   

15.06.2018.

   

20.06.2018.

   

26.06.2018.

   

04.07.2018.

   

09.07.2018.

   

13.07.2018.

   

17.07.2018.

   

23.07.2018.

   

30.07.2018.

   

06.08.2018.

   

10.08.2018.

   

15.08.2018.

   

20.08.2018.

   

10.09.2018.

   

24.09.2018.

   

28.09.2018.

   

03.10.2018.

   

09.10.2018.

   

12.10.2018.

   

22.10.2018.

   

29.10.2018.

   

13.11.2018.

   

15.11.2018.

   

19.11.2018.

   

23.11.2018.

   

28.11.2018.

   

03.12.2018.

   

12.12.2018.

   

17.12.2018.

   

25.12.2018.

   

28.12.2018.

   

Анализе воде Пожаревац 2019. година

 

03.01.2019.

   

09.01.2019.

   

15.01.2019.

   

21.01.2019.

   

25.01.2019.

   

29.01.2019.

   

06.02.2019.

   

12.02.2019.

   

26.02.2019.

   

01.03.2019.

   

05.03.2019.

   

08.03.2019.

   

13.03.2019.

   

20.03.2019.

   

02.04.2019.

   

05.04.2019.

   

22.04.2019.

   

07.05.2019.

   

31.05.2019.

   

28.06.2019.

   

02.08.2019.

   

19.08.2019.

   

24.09.2019.

   

30.09.2019.

   

29.10.2019.

   

29.10.2019.

   

25.11.2019.

   

25.11.2019.

   

09.12.2019.

   

09.12.2019.

   
 

Анализе воде Пожаревац 2020. година

   

22.01.2020.

   

22.01.2020.

   

27.01.2020.

   

10.02.2020.

   

10.02.2020.

   

 

×