Водоводна мрежа
Планирани радови на реконструкцији азбест-цементних водоводних цеви у граду Пожаревцу

1.    Замена азбест-цементних цеви у улици Братства јединства у Пожаревцу, од улице Немањине до улице 28. марта. Планирана дужина трасе за замену цеви 1561 метар. Планира се и реконструкција кућних прикључака дуж улице Братства  и јединства, укупно око две стотине кућних прикључака.

 

2.    Замена азбест-цементних цеви у улицама део Таковске, део Немањине и део Дунавске (Таковска од Драже Марковића до Братства јединства, Немањина од Братства јединства до Дунавске и Дунавска од Немањине до Партизанске).  Планирана дужина цеви за замену 717 метара, заједно са свим прикључцима дуж трасе цевовода.  Планира се реконструкција укупно око 90 кућних прикључака.

 

3.    Замена азбест-цементних цеви у улицама део Воје Дулића од Дринске до Старог Корзоа и део улице Стари Корзо од улице Воје Дулића до улице Јована Шербановића. Оквирна дужина трасе цевовода 255 метара. Планира се реконструкција 20 кућних прикључака дуж трасе цевовода.

 

×