Ценовник
Ценовник услуга

На основу одлуке 01-7648/1 од 07.12.2018. надзорног одбора ЈКП ‘’Водовод и канализација” Пожаревац :

 

 

I. ВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈА

 

  ТИП КОРИСНИКА

Јединица

мере

ЦЕНА

динара

ЦЕНА са

ПДВ-ом 10%

динара

Физичка лица ВОДА

М3

50,20

55,22

Физичка лица  КАНАЛИЗАЦИЈА

М3

28,82

31,70

Правна лица (школе, предшколске  и здравствене установе; спортске организације) ВОДА

М3

63,62

69,98

Правна лица (школе, предшколске  и здравствене установе; спортске организације)  КАНАЛИЗАЦИЈА

М3

28,82

31,70

Правна лица (остали корисници) ВОДА

М3

118,42

130,26

Правна лица (остали корисници) КАНАЛИЗАЦИЈА

М3

28,82

31,70

 

 

II. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА И ИСПУШТЕНУ ВОДУ

 

   ТИП КОРИСНИКА

Јединица мере

ЦЕНА

динара

                    Накнада за коришћење вода    

   Корисници сами плаћају допринос

М3

0

   За физичка лица

М3

0,2341

  За правна лица

М3

0,4524

  Накнада за испуштену воду

 

 

  За комуналне отпадне воде које се сакупљају у системима јавне канализације

М3

0,2108

  За остале врсте отпадних вода

М3

1,4401

 

 

 

Ценовник услуга за 2015. годину

Ценовник услуга за 2017. годину

  2019. ГОДИНА

Ценовник услуга за 2019. годину

Одлука Надзорног одбора

Сагласност Скупштине Града Пожаревца

×