Контакт
Контакт информације

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ, ВОЈЕ ДУЛИЋА 4

 

Бесплатни позив из фиксних мрежа свих домаћих оператера

Рекламације 07:00 до 15:00

Пријава кварова 00:00 до 24:00

0800 102 012

Централа  

555-700, 555-801 

Факс               

555-946

Директор

555-800

Заменик директора

555-701

Комерцијала

555-702

Финансијска служба

555-945

Дежурна-пријава кварова 

555-194 ,555-187

 

 

 

 

 

×